USŁUGI

CWCUK BAGS WEBSITE IMAGE zoom
KOLEKCJE CHARYTATYWNE

Nasz program zbierania funduszy Happy School Bag umożliwia szkołom w całym kraju zebranie bardzo potrzebnych funduszy.

Happy-School-bag1
ZBIÓRKI W SZKOŁACH

o ogłoszeniu przez rząd zmian w finansowaniu, które w niewielkim stopniu przyczyniają się do zniesienia bieżących podstawowych presji budżetowych, z jakimi borykają się szkoły, finanse słabo finansowanych szkół wciąż są niewystarczające, aby zapewnić usługi, których potrzebują dzieci.

gallery1
Gotówka na ubrania

Oferujemy wszystkim możliwość natychmiastowego zarobienia gotówki na ukochane ubrania, buty i modne dodatki, a my dajemy im nowe życie.

UTYLIZACJA

Zachęcamy młodsze i starsze pokolenia, aby ponownie wykorzystywali lub poddawali recyklingowi swoją odzież, co ma pozytywne skutki:

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Gdy niechciane przedmioty są poddawane recyklingowi, a nie są wyrzucane, są odzyskiwane ze składowiska celem ich ponownego użycia.

POMAGANIE INNYM

Poprzez sprzedaż odzieży poddanej recyklingowi dajemy organizacjom charytatywnym i szkołom możliwość zbierania środków finansowych, a osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą pozwolić sobie na zakup dobrej jakości odzieży. Ponadto tworzone są nowe miejsca pracy w branży.