KOLEKCJE SZKOLNE

Nasz program zbierania funduszy Happy School Bag umożliwia szkołom w całym kraju zbieranie bardzo potrzebnych funduszy, jednocześnie edukując nasze młode pokolenia o wielu korzyści płynące z recyklingu poprzez ponowne wykorzystanie.

Po ogłoszeniu przez rząd zmian w finansowaniu, które w niewielkim stopniu znoszą trwającą presję budżetową, z jaką borykają się szkoły, finanse szkół o niskich dotacjach są nadal niewystarczające, aby zapewnić usługi, których potrzebują dzieci.

Więcej informacji na temat naszego programu zbierania funduszy można znaleźć na stronie: http://www.happyschoolbag.co.uk/

Jeśli jesteś szkołą potrzebującą finansowania, skontaktuj się z nami, nasz program jest bezpłatny i prosty.

UTYLIZACJA

Zachęcamy młodsze i starsze pokolenia, aby ponownie wykorzystywali lub poddawali recyklingowi swoją odzież, co ma pozytywne skutki:

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Gdy niechciane przedmioty są poddawane recyklingowi, a nie są wyrzucane, są odzyskiwane ze składowiska celem ich ponownego użycia.

POMAGANIE INNYM

Poprzez sprzedaż odzieży poddanej recyklingowi dajemy organizacjom charytatywnym i szkołom możliwość zbierania środków finansowych, a osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą pozwolić sobie na zakup dobrej jakości odzieży. Ponadto tworzone są nowe miejsca pracy w branży.